dijous, 29 de març de 2012

Adventici

De tant beure elixirs se us van tancar
els ulls vessats de goig i no en volíeu
saber, d'un pobre raig d'aixeta, fones
en dejú evaporant el fons d'un pou.
Tot és caduc i breu, i sostingut l'anhel
de vells plaers als pòsits de la nit.