divendres, 25 de setembre de 2009

Triar

 Pelegrí entre record i obscura essència
el dia passa al marge dels propòsits,
així ens corprèn i espanta aquell sobtat
encontre amb l'oceà distint, immens.
Aigües on banyar les velles ànsies,
on d'absència el plor és clandestí..
De vegades els dies passen. Moren
 a la barra d'un bar, tots els anhels.

25/09/09