dilluns, 19 de març de 2012

Moltes hores travessades

Les moltes hores deien de nosaltres
el que una fam no sap pair. A mida
que ens van tornant les coses, envellim,
i no sentim la fressa de cap hora.
Tancats a l'ombra tot reprèn sentit.