dissabte, 12 de novembre de 2011

A cor què vols?

Així que un núvol pren color daurat
i deixa nits d'un rar capteniment,
així un matí fugaç sembla oblidar
que tot apunta i mor en un instant.
Així, d'escàs i lleu, el temps s'empassa,
el teu descans i flama, justament,
com si volgués la vana espera entendre't.